Camera: Konstantin Liskov, Kurchatov Alexander.
Edit: Konstantin Liskov